SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 50.00EUR

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas iekšējās kontroles sistēma

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS

UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

Aktualizēts.

Saturs

1Klienta identificēšanas kārtība 

2Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība 

3Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība 

4Kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti 

5Risku novērtējuma aktualizēšana un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana 

6Politiku un procedūru regulāras darbības pārskatīšanas prasības . 

7Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība 

8Kārtība, kādā uzņēmums atturas no aizdomīga darījuma veikšanas 

9Kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte 

10Kārtība, kādā tiek ziņots Valsts ieņēmumu dienestam un Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem 

11Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks 

12Aizdomīga un neparasta darījuma konstatēšana un atturēšanās no šādu darījumu veikšanas kārtība 

13Klienta izpētes dokumentu iznīcināšana 

14Sankciju riska novērtējums 

15Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma 

16Rīkojuma paraugs par atturēšanos no darījuma veikšanas 

17Lēmuma paraugs par atturēšanos no pakalpojuma sniegšanas 

18KLIENTA IDENTIFIKĀCIJAS KARTE 

19Rīkojuma paraugs apmācībām 

 

 

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.