SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 50.00EUR

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas iekšējās kontroles sistēma NILLTFN2019

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS

UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

Saturs

1Klienta identificēšanas kārtība 

2Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība 

3Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība 

4Kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti 

5Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība 

6Kārtība, kādā uzņēmums atturas no aizdomīga darījuma veikšanas 

7Kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte 

8Kārtība, kādā tiek ziņots Valsts ieņēmumu dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem 

9Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks 

10AIZDOMĪGA UN NEPARASTA DARĪJUMA KONSTATĒŠANA UN ATTURĒŠANĀS NO ŠĀDU DARĪJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

11Rīkojuma paraugs 

12Lēmuma paraugs 

13KLIENTA / PATIESĀ LABUMA GUVĒJA IDENTIFIKĀCIJAS KARTE 

 

 

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - juridiskas vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks juridiska persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.