SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 10.00EUR

Darba līgumu nolikums

Nolikums
par darbinieku darba līgumu sistēmu.
 

  1. Šis nolikums izstrādāts saskaņā ar LR Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, kā arī uzņēmuma Statūtiem, un tiek piemērots daļā, kas nav pretrunā ar Komerclikumu.

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.