SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 10.00EUR

Gada pārskatu nolikums

Nolikums par gada pārskata sastādīšanu
 

  1. Saskaņā ar gada pārskatu likumu grāmatvedības gada darba noslēdzošais cikls ir gada pārskata sagatavošana. Tas ir finanšu dokuments, kurš satur datus par uzņēmuma gada darbības rezultātiem. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas kārtību nosaka LR likumi “Gada pārskatu likums” un MK noteikumi Nr. 488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Gada pārskata sastādīšanas likumdošana nosaka grāmatvedības darba kārtību uzņēmuma gada pārskata sastādīšanā un iesniegšanā.

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.