SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 15.00EUR

Degvielas uzskaites nolikums

Nolikums par autotransporta

degvielas uzskaites, izlietošanas un norakstīšanas kārtību.
 

Nolikums izstrādāts pamatojoties uz pastāvošaniem Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Nolikuma mērķis ir ieviest vienotu kārtību autotransporta izmantošanā, degvielas uzskaitē un norakstīšanā, lai sekmētu racionālu un lietderīgu līdzekļu izlietojumu.

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.