SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 50.00EUR

Vispārīgā datu aizsardzība saskaņā ar Regulu

Vispārīgā datu aizsardzība

 

Saturs.

 

1 Vispārīgie noteikumi 2

2 Definīcijas. 3

3 Personas datu apstrādes principi 4

4 Datu subjekta informēšana un tiesības 5

5 Personas DATU APSTRĀDES ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS 7

6 PERSONAS DATU APSTRĀDES ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS 10

7 Riska analīze attiecībā uz personas datu subjekta tiesībām un brīvībām 12

8 Personas datu aizsardzības un drošības pasākumi 16

9 Personas datu apstrādes reģistrs 20

10 Piekrišanas paraugs jauno klientu datu apstrādei 21

11 Piekrišanas paraugs jauno klientu datu apstrādei un komerciālo paziņojumu saņemšanai 22

12 UZŅĒMUMA DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA DARBA APRAKSTS 23

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.